Home  > Informatie > Voorwaarden
Het Spaanse Paard Voor meer informatie over dit ras klik hier
De Lusitano Voor meer informatie over dit ras klik hier
Spaanse les Geínteresseerd in de Spaanse taal?
Klik dan hier
Nederlands voor Spaanstaligen Klik hier voor meer informatie.
Holandés para hispanohablantes Haga clic aquí para más información.
Woordenboek Zoek je de vertaling van en/of naar het Spaans klik dan hier
Blijf op de hoogte

Vul hier je e-mail adres in om op de hoogte te blijven van aanbiedingen en nieuws van Hipica.
ideal

Algemene voorwaarden Hipica, Amsterdam


Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op bestellingen via de website. Voor de voorwaarden van de zadelpasconsulten verwijzen we naar onze zadelpasservice.

Totstandkoming van de overeenkomst
Zodra u uw bestelling heeft gedaan en de factuur heeft voldaan gaan we zo snel mogelijk tot levering over. Mocht er door omstandigheden vertraging optreden in de levering dan zullen we u daarvan, telefonisch of via de e-mail, op de hoogte stellen.

Levering
Op de website staat vermeld of producten direct leverbaar zijn of dat er een leveringstermijn is. Indien we de producten op voorraad hebben worden ze, na ontvangst van de betaling, zo spoedig mogelijk opgestuurd. Indien er een leveringstermijn wordt vermeld betekent dat dat we de producten voor u bij de leverancier bestellen. We gaan tot bestelling over, zodra de volledige betaling of een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag op onze rekening staat. De leveringstermijn is daarmee een indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Het kan voorkomen dat als er op de site wordt vermeld dat een product direct leverbaar is, deze toch niet op voorraad is. Dit kan zijn indien er voordat het systeem is bijgewerkt meer bestellingen van een product zijn, dan de aantallen in onze voorraad. Een andere mogelijkheid is dat er veel tijd zit tussen de bestelling en de betaling. In principe houden we een artikel een aantal dagen voor u gereserveerd. Indien de factuur dan niet is voldaan, behouden we ons het recht voor het artikel te leveren aan degene die wel tot betaling is overgegaan. Indien de betaling is verricht zal het artikel, indien niet op voorraad, direct voor u worden besteld.

Nalevering
Indien een deel van de bestelde producten niet op voorraad is worden deze kosteloos nagezonden, naar het op de bestelling vermelde afleveradres.

Prijzen
Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief 21% b.t.w., tenzij anders staat vermeld bij het desbetreffende product. Afhankelijk van het gewicht van de bestelling worden er verzendkosten in rekening gebracht (voor leveringen binnen Nederland) op de volgende manier (gewichten in kilo’s):
0-0,49 3,25brievenbus
0,50-1,99 3,95brievenbus
2,00-9,99 6,75pakket
10-29,99 12,95pakket
> 30

17,50pakket

Voor leveringen naar België gelden bovenstaande prijzen + € 4,50 met een maximum van € 9,00.
Voor leveringen naar andere landen ontvangt u een aangepaste factuur.

Garantie
De garantie kan per product verschillen. Neem bij problemen zo snel mogelijk contact met ons op.

Retourneren
U heeft alle producten vrijblijvend 14 dagen op zicht. Binnen deze termijn kunt u de producten, voldoende gefrankeerd aan ons terugsturen. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen kunnen we niet accepteren. We kunnen alleen ongebruikte producten in de originele verpakking accepteren. De 14 dagen termijn gaat in op het moment van levering van de producten. Na ontvangst van de goederen wordt het door u voor die bestelling betaalde bedrag binnen 30 dagen op uw rekening teruggestort.

U kunt uw product terugsturen naar:

Hipica
p/a Stal Wennekers
Mr. Jac. Takkade 21 bedrijf
1432 CB Aalsmeer

Garantie en retourneren 2ehandsproducten
Op 2ehandsartikelen zit ongeacht het merk of het soort product geen garantie, tenzij anders vermeld bij het desbetreffende product. Ook kunnen ze niet geruild of teruggegeven worden nadat ze eenmaal gekocht zijn.

Betaling
U kunt op twee manieren betalen:
  1. per factuur
    U ontvangt een factuur via de e-mail, direct na de bestelling. Na betaling van de factuur gaan we zo snel mogelijk tot levering over. Indien producten niet op voorraad zijn worden ze door ons besteld, nadat de volledige bedrag op onze rekening is bijgeschreven.
  2. via IDeal, PayPal, Mastercar, Bancontact
    U betaalt het totale factuurbedrag via internetbankieren als laatste stap in de bestelling. Wij gaan, na het gefactureerde bedrag ontvangen te hebben, zo snel mogelijk tot levering over.
Kopen op afbetaling wordt niet door Hipica ondersteund.

Productinformatie
Wij proberen met grote zorgvuldigheid de informatie op de website te verzorgen en actueel te houden. Door wijzigingen in de productie door de fabrikanten kan het voorkomen dat we niet altijd tijdig daarvan op de hoogte zijn en de informatie die op het product staat, kan daardoor afwijken van de informatie op onze website.

Aansprakelijkheid
Hipica aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zien niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte producten.

Klachten
Mocht u, ondanks dat wij ons uiterste best doen, niet tevreden zijn over de dienstverlening, dan kunt u ons hiervan schriftelijk of per op de hoogte stellen. Wij zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing te komen. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Overmacht
Hipica heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zonder dat Hipica gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.